Logo smetuspolu
Logo ANDREAS


Stránka SME TU SPOLU je trenažérom pre výuku programovania pre deti a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom. Vznikla vďaka finančnému príspevku z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange.